Tổ chức Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường trong bối cảnh dịch bệnh Covid

Tổ chức Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường trong bối cảnh dịch bệnh Covid

Hưởng ứng tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chọn chủ đề “Nước sạch nông thôn trong điều kiện hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và dịch bệnh” nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia, cam kết của toàn xã hội về tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình. Điều này càng trở nên đặc biệt quan trọng trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát, qua đó bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.