Tổ chức Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường trong bối cảnh dịch bệnh Covid

PV.

Hưởng ứng tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chọn chủ đề “Nước sạch nông thôn trong điều kiện hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và dịch bệnh” nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia, cam kết của toàn xã hội về tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình. Điều này càng trở nên đặc biệt quan trọng trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát, qua đó bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Việc đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nông thôn tại các vùng chịu ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn là rất quan trọng và phải được ưu tiên hàng đầu.
Việc đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nông thôn tại các vùng chịu ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn là rất quan trọng và phải được ưu tiên hàng đầu.

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường hàng năm từ ngày 29/4 đến ngày 6/5. Chương trình này được Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998 và được các Ban ngành Trung ương, địa phương và nhân dân cả nước tích cực hưởng ứng giúp đạt được những kết quả đáng khích lệ về cấp nước và vệ sinh góp phần làm thay đổi chất lượng và điều kiện sống của người dân nông thôn.

Năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu gây hạn hán thiếu nước, xâm nhập mặn tại các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chọn chủ đề “Nước sạch nông thôn trong điều kiện hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và dịch bệnh”.

Mục tiêu của sự kiện này nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia, cam kết của gia đình, cộng đồng, ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương về tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Trong đó, việc đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nông thôn tại các vùng chịu ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn là rất quan trọng và phải được ưu tiên hàng đầu.

Tính đến hết năm 2019, cả nước có khoảng 88,5% người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, 90,5% hộ gia đình có nhà tiêu. Tuy nhiên, nhiều công trình cấp nước đến nay đã xuống cấp, hư hỏng; công tác quản lý, khai thác các công trình cấp nước và vệ sinh còn hạn chế; ý thức và hành vi trong việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước của người dân còn chưa cao...

Năm nay, ngành Tài chính cũng phát động tổ chức, đẩy mạnh tuyên truyền về Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường. Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ chỉ đạo và tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến và phát động, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020 với chủ đề “Nước sạch nông thôn trong điều kiện hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và dịch bệnh”.

Bên cạnh đó, các trường đại học, Học viện thuộc Bộ Tài chính cũng chú trọng nghiên cứu, lồng ghép hoạt động giáo dục, tuyên truyền về các nội dung hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020 vào các bài giảng của giảng viên trong các tiết học theo hình thức trực tuyến, phù hợp với công tác đào tạo, giảng dạy của Nhà trường…