Cần đồng bộ các giải pháp để phát triển thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Cần đồng bộ các giải pháp để phát triển thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Sáng 31/3/2023, tại trụ sở Bộ Tài chính, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về ổn định hoạt động thị trường chứng khoán (TTCK) và thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) tổ chức cuộc họp lần thứ ba. Đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính - Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì cuộc họp.