Sự bó buộc của vàng

Sự bó buộc của vàng

Theo giáo sư kinh tế chính trị Dan Rodrik, sự toàn cầu hóa hiện nay đang vướng phải những sai lầm tương tự như thời kỳ các nước phải sử dụng chính sách thắt lưng buộc bụng dưới chế độ kim bản vị.