Phân tích kỹ tác động của thuế suất tối thiểu toàn cầu đối với Việt Nam

Phân tích kỹ tác động của thuế suất tối thiểu toàn cầu đối với Việt Nam

Đánh giá cao kết quả nghiên cứu, thời gian hoàn thành báo cáo "Chính sách thuế suất tối thiểu toàn cầu, tác động đến Việt Nam", Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục phân tích, đánh giá thật đầy đủ, toàn diện tác động của thuế suất tối thiểu toàn cầu đối với Việt Nam. Trong đó, cần tập trung đánh giá tác động đến: Ngân sách nhà nước; nhà đầu tư; thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam.