Phân tích kỹ tác động của thuế suất tối thiểu toàn cầu đối với Việt Nam

Minh Hà

Đánh giá cao kết quả nghiên cứu, thời gian hoàn thành báo cáo "Chính sách thuế suất tối thiểu toàn cầu, tác động đến Việt Nam", Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục phân tích, đánh giá thật đầy đủ, toàn diện tác động của thuế suất tối thiểu toàn cầu đối với Việt Nam. Trong đó, cần tập trung đánh giá tác động đến: Ngân sách nhà nước; nhà đầu tư; thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 120/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về thuế suất tối thiểu toàn cầu, tác động và ảnh hưởng đối với Việt Nam.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao Bộ Tài chính về kết quả nghiên cứu, thời gian hoàn thành báo cáo "Chính sách thuế suất tối thiểu toàn cầu, tác động đến Việt Nam".

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng cho rằng, báo cáo hiện mới chỉ tập trung vào nội dung sửa đổi, điều chỉnh chính sách thuế mà chưa phân tích, đánh giá thật đầy đủ, kỹ lưỡng tác động của việc áp dụng thuế suất tối thiểu toàn cầu, nhất là những tác động bất lợi đối với những đối tượng nhà đầu tư mà Việt Nam đã cam kết ưu đãi, từ đó ảnh hưởng đến tính hấp dẫn, cạnh tranh thu hút đầu tư của môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Thuế suất tối thiểu toàn cầu là chính sách phát sinh từ bên ngoài có ảnh hưởng, tác động sâu sắc nhiều mặt đến Việt Nam với tư cách là một quốc gia thu hút, tiếp nhận đầu tư. Trên cơ sở nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm các nước liên quan, đặc biệt là những nước có hoàn cảnh, điều kiện tương tự như Việt Nam, cần có đánh giá kỹ lưỡng tất cả các tác động, nhất là tác động bất lợi để có các giải pháp ứng xử phù hợp.

Do vậy, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến của đại biểu tại cuộc họp, bao quát hết các vấn đề phát sinh để đề xuất, kiến nghị các giải pháp phù hợp trong thời gian tới. Cùng với đó, báo cáo cần tập trung nêu bật các vấn đề: Quá trình hình thành và nội hàm thuế suất tối thiểu toàn cầu; Khẳng định rõ việc Việt Nam cần hay không cần, nên hay không nên tham gia; Làm rõ hơn chính sách thuế của Việt Nam trong thời gian vừa qua; Phân tích đánh giá thật đầy đủ, toàn diện tác động của thuế suất tối thiểu toàn cầu đối với Việt Nam, trong đó tập trung đánh giá tác động đến: Ngân sách nhà nước; nhà đầu tư; thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam; Giải pháp ứng phó của Việt Nam trước tác động của thuế suất tối thiểu toàn cầu, nhất là giải pháp đối với những đối tượng bị tác động cần cụ thể rõ ràng, phân tích kỹ tác động.

Được biết, tháng 10/2021, 136 quốc gia đã tham gia các cuộc đàm phán do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) tổ chức và đồng ý với Giải pháp cải cách thuế 2 trụ cột, trong đó, trụ cột 2 về mức thuế tối thiểu toàn cầu là 15% sẽ được áp dụng vào đầu năm 2024.

Đối tượng là các công ty đa quốc gia có doanh thu hợp nhất toàn cầu hằng năm từ 750 triệu EUR (tương đương khoảng 870 triệu USD) trong ít nhất 2 năm trong giai đoạn 4 năm liền kề trước thời điểm thực hiện nghĩa vụ thuế.