Thị trường trái phiếu Chính phủ tiếp tục huy động vốn hiệu quả cho đầu tư phát triển

Thị trường trái phiếu Chính phủ tiếp tục huy động vốn hiệu quả cho đầu tư phát triển

Năm 2021, trước tác động của đại dịch COVID-19 đến nền kinh tế, song việc hoạt động huy động vốn cho đầu tư phát triển thông qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực. Thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, trong năm 2021, đã huy động thành công 332.467 tỷ đồng trong tổng giá trị gọi thầu 449.124 tỷ đồng, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2020.