Hướng tới loại bỏ chất ô nhiễm khó phân hủy tại Việt Nam

Hướng tới loại bỏ chất ô nhiễm khó phân hủy tại Việt Nam

Ngày 28/7/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan phối hợp với Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức Hội thảo “Hướng dẫn các quy định về nhập khẩu, sử dụng chất ô nhiễm khó phân hủy và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị chứa chất ô nhiễm khó phân hủy”.