Đẩy nhanh xây dựng kế hoạch hành động Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030

Đẩy nhanh xây dựng kế hoạch hành động Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030

Theo Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn, Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hiện Tổng cục Thuế đang khẩn trương xây dựng Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược và 13 đề án thành phần để báo cáo Bộ Tài chính phê duyệt làm cơ sở để triển khai toàn hệ thống.
Bổ nhiệm tân Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

Bổ nhiệm tân Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

Sáng ngày 21/6/2019, Bộ Tài chính công bố và trao quyết định nghỉ hưu đối với ông Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và trao quyết định bổ nhiệm ông Cao Anh Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế từ ngày 1/7/2019.