Bổ nhiệm tân Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế


Sáng ngày 21/6/2019, Bộ Tài chính công bố và trao quyết định nghỉ hưu đối với ông Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và trao quyết định bổ nhiệm ông Cao Anh Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế từ ngày 1/7/2019.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trao quyết định bổ nhiệm ông Cao Anh Tuấn giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trao quyết định bổ nhiệm ông Cao Anh Tuấn giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, ngày 13/6/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1016/QĐ-BTC về việc bổ nhiệm ông Cao Anh Tuấn - Phó Tổng cục trưởng giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế từ ngày 1/7/2019.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng yêu cầu, ông Cao Anh Tuấn và tập thể lãnh đạo Tổng cục Thuế cần tập trung xây dựng khối đoàn kết để ổn định và phát triển Tổng cục Thuế, giữ gìn và phát huy truyền thống của ngành, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí.

Đồng thời, tập trung thực hiện các giải pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách nhà nước (NSNN) để hoàn thành vượt 5% nhiệm vụ thu NSNN năm 2019 đã được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao là 1.168.100 tỷ đồng, trong đó dầu thô là 44.600 tỷ đồng và thu nội địa là 1.123.500 tỷ đồng.

Bộ trưởng đề nghị ngành Thuế triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2019 và các chỉ đạo của Bộ Tài chính; thực hiện các giải pháp nhằm khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Lễ ký bàn giao nhiệm vụ giữa Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế 2 thời kỳ.

Lễ ký bàn giao nhiệm vụ giữa Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế 2 thời kỳ.

Đẩy mạnh tiến trình thực hiện kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2016 - 2020 đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt, tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính thuế theo yêu cầu của Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; hiện đại hóa và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại tất cả các khâu trong công tác quản lý thuế.

Cùng với đó, chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ công chức lãnh đạo; chỉ đạo, thực hiện tốt hơn nữa công tác tổ chức cán bộ, luân phiên, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác và tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng yêu cầu của Đảng, Nhà nước, Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Tài chính.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng bày tỏ tin tưởng, với năng lực, trình độ và kinh nghiệm hơn 26 năm công tác trong ngành Tài chính, trong đó có 16 năm công tác tại Tổng cục Thuế, hơn 8 năm nắm giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, ông Cao Anh Tuấn sẽ tiếp bước những thành công của các thế hệ lãnh đạo Tổng cục Thuế, chỉ đạo, điều hành hệ thống Thuế tiếp tục thực hiện thành công các nhiệm vụ được giao, xây dựng và phát triển ngành Thuế ngày càng vững mạnh.

Phát biểu tại lễ nhậm chức, ông Cao Anh Tuấn cho rằng, đây vừa là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao mà Lãnh đạo Bộ Tài chính đã giao phó.

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, ông Cao Anh Tuấn khẳng định, trên cương vị mới, với vai trò người đứng đầu hệ thống thuế, tập thể lãnh đạo Tổng cục Thuế sẽ học tập và kế thừa những kinh nghiệm quý báu của các bậc tiền nhiệm, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết trong tập thể lãnh đạo, không ngừng đổi mới hoạt động điều hành, gắn với hiện đại hóa công sở, góp phần cải thiện chất lượng và nâng cao hiệu quả quản lý thuế.