VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: TỔNG GIÁ TRỊ PHÁT HÀNH

Năm 2020, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thành công tăng

Năm 2020, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thành công tăng

Theo số liệu công bố qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong năm 2020, đã có 2.408 đợt đăng ký phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị phát hành thành công đạt 403,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 69% tổng giá trị đăng ký, tăng 35,9% so với năm 2019.