Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại giai đoạn 2017-2020

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại giai đoạn 2017-2020

Nghiên cứu này được thực hiện trên cơ sở dữ liệu báo cáo tài chính được kiểm toán công bố trên website của 24 ngân hàng thương mại niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2017 – 2020, sử dụng mô hình hồi quy OLS với biến phụ thuộc là tỷ số lợi nhuận trên tài sản (ROA) – đại diện cho hiệu quả hoạt động và các biến phụ thuộc được chia thành yếu tố bên trong và bên ngoài. Kết quả cho thấy, ROA thuận chiều với quy mô tài sản và tỷ lệ cho vay trên tiền gửi của khách hàng; đồng thời, nghịch chiều với tỷ lệ chi phí hoạt động, tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản và sở hữu ngân hàng.
Tổng tài sản của thị trường bảo hiểm tăng mạnh

Tổng tài sản của thị trường bảo hiểm tăng mạnh

Theo báo cáo tình hình thực hiện Chương trình công tác tháng 2/2021 và triển khai Chương trình công tác tháng 3/2021 của Bộ Tài chính, qua 2 tháng đầu năm 2021, tổng tài sản của thị trường bảo hiểm ước đạt 582.385 tỷ đồng, tăng 24,10% so với cùng kỳ năm 2020.
Dòng tiền của nhà đầu tư bất động sản cuối năm đổ về đâu?

Dòng tiền của nhà đầu tư bất động sản cuối năm đổ về đâu?

Thị trường bất động sản cuối năm đang chứng kiến những điểm nóng sốt cục bộ, những khu vực đang hút mạnh dòng tiền của nhà đầu tư cuối năm. Và một trong những vùng đất được xem là "thỏi nam châm" hút dòng tiền của nhà đầu tư cuối năm là Mũi Né - Phan Thiết.