Nghiêm khắc chấn chỉnh thị trường để lấy lại ý nghĩa cốt lõi của bảo hiểm

Nghiêm khắc chấn chỉnh thị trường để lấy lại ý nghĩa cốt lõi của bảo hiểm

Công khai đường dây nóng giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan bảo hiểm nhân thọ, đồng thời cơ quan có thẩm quyền phải xử lý nghiêm những trường hợp cố tình làm sai để trục lợi nhằm chấn chỉnh thị trường, trả lại cho thị trường bảo hiểm ý nghĩa nhân văn đích thực, theo luật sư Dương Thị Ngọc - Giám đốc Công ty Luật PST.