Quảng cáo
Dự báo hàng tiêu dùng và triển vọng bán lẻ năm 2023

Dự báo hàng tiêu dùng và triển vọng bán lẻ năm 2023

Trước thềm năm 2023, phân ban Tình báo kinh tế (EIU), Tập đoàn Economist (Anh) đã công bố dự báo cho 7 lĩnh vực. Dưới đây là những “điểm nhấn” liên quan tới hàng tiêu dùng và triển vọng bán lẻ năm 2023 thuộc lĩnh vực công nghiệp.