Hà Nội hoàn thành việc chi trả lương hưu, trợ cấp tại nhà cho 90% số người thụ hưởng

Hà Nội hoàn thành việc chi trả lương hưu, trợ cấp tại nhà cho 90% số người thụ hưởng

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP. Hà Nội cho biết, sau 10 ngày (từ ngày 16 đến 25/4), các cơ quan chức năng tiến hành chi trả liền hai tháng tiền lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà cho người thụ hưởng. Toàn thành phố đã có xấp xỉ 400.000 người nhận đủ hai tháng lương, trợ cấp (tháng 4 và 5), tương ứng với 90% số người đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng trực tiếp bằng tiền mặt.