Nhà nước trợ giá 60-70% giá vé tàu Cát Linh-Hà Đông

Nhà nước trợ giá 60-70% giá vé tàu Cát Linh-Hà Đông

Bắt đầu từ hôm nay, 21/11, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông chuyển sang giai đoạn khai thác thương mại, vận chuyển khách có thu tiền sau khi kết thúc 15 ngày vận hành miễn phí. Nhà nước trợ giá vé tàu 60-70%, phù hợp nhu cầu và khả năng chi tiêu của người dân.
Tạo sự thông thoáng trong hỗ trợ giá và vay vốn cho nông dân

Tạo sự thông thoáng trong hỗ trợ giá và vay vốn cho nông dân

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 11253/BTC-QLG gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long để trả lời về kiến nghị của cử tri về chính sách cho vay, hỗ trợ giá… nhất là đối với thiên tai, dịch bệnh cho người dân làm sản xuất nông nghiệp.