Nên xem xét đánh thuế thu nhập lũy tiến theo thu nhập hoặc theo giá trị giao dịch

Nên xem xét đánh thuế thu nhập lũy tiến theo thu nhập hoặc theo giá trị giao dịch

Thời gian gần đây, xuất hiện hiện tượng trốn tránh nghĩa vụ thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản (BĐS), khi các đối tượng thường dùng các thủ đoạn, chiêu trò như thực hiện chuyển nhượng BĐS với giá thể hiện trên hợp đồng không đúng với giá thực tế giao dịch. Tạp chí điện tử Tài chính đã có cuộc phỏng vấn PGS.,TS. Nguyễn Anh Phong – Đại học Kinh tế - Luật TP. Hồ Chí Minh để trao đổi rõ hơn về vấn đề này.