Tìm hướng phục hồi, phát triển kinh tế sau dịch Covid-19

Tìm hướng phục hồi, phát triển kinh tế sau dịch Covid-19

Ngày 15/10/2020, tại Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia: “Chính sách vượt qua tác động của Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế”. Đây là diễn đàn để các nhà quản lý, chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá về những tác động của dịch Covid-19 đến nền kinh tế Việt Nam, cũng như thực tiễn triển khai các chính sách hỗ trợ lần 1, trên cơ sở đó đề xuất, khuyến nghị các giải pháp về chính sách, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế Việt Nam sau dịch Covid-19.
Định vị lại vai trò của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước

Định vị lại vai trò của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước

“Phát triển kinh tế bền vững, sáng tạo, bao trùm” là chủ đề chính được các nhà quản lý, các chuyên gia kinh tế, đại diện của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trao đổi tại buổi Tọa đàm khoa học “Quan điểm, chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế bền vững, sáng tạo, bao trùm” do Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức tại Hà Nội (ngày 26/2/2019).