Vietcombank tổ chức Hội thảo chất lượng dịch vụ 2018

Vietcombank tổ chức Hội thảo chất lượng dịch vụ 2018

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa tổ chức thành công Hội thảo Chất lượng dịch vụ, nhằm tổng kết đánh giá về chất lượng dịch vụ cũng như hoạt động quản lý chất lượng dịch vụ tại Vietcombank trong năm 2018 và đề ra định hướng cho năm 2019.