Quảng cáo
Truy thu tiền thuê đất đối với công trình hiện hữu tại cảng hàng không, sân bay

Truy thu tiền thuê đất đối với công trình hiện hữu tại cảng hàng không, sân bay

Để đảm bảo thu tiền thuê đất đối với công trình hiện hữu tại cảng hàng không, sân bay đúng quy định, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo thực hiện việc truy thu tiền thuê đất đối với trường hợp người sử dụng đất đã sử dụng đất trước thời điểm Cảng vụ Hàng không có Quyết định cho thuê đất theo quy định của pháp luật và chưa nộp tiền thuê đất cho thời gian sử dụng đất.