Quảng cáo
Đảng bộ Bộ Tài chính: Viết tiếp truyền thống 77 năm vẻ vang của ngành Tài chính

Đảng bộ Bộ Tài chính: Viết tiếp truyền thống 77 năm vẻ vang của ngành Tài chính

2022 là năm đánh dấu mốc son 77 năm hình thành và phát triển của ngành Tài chính (28/8/1945-28/8/2022). Suốt 77 năm qua, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngành Tài chính luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp vào ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy những thành tựu đó, Ban Cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tài chính tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2022 và các năm tiếp theo, viết tiếp truyền thống vẻ vang của Ngành.