Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định quay lại của khách du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định quay lại của khách du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định quay lại của khách du lịch đối với các điểm đến vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thông qua việc khảo sát 512 du khách đến vùng này. Phương pháp phân tích sử dụng bao gồm: kiểm định độ tin cậy thang đo, phân tích nhân tố khám phá, hồi quy tuyến tính.
Sử dụng hiệu quả các phương tiện truyền thông xã hội để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0

Sử dụng hiệu quả các phương tiện truyền thông xã hội để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, quyết định sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch ra sức tăng cường các hoạt động tuyên truyền chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng. Dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cũng như sự phát triển nhanh chóng của các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội để góp phần tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tạo ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức.
38% người dùng sẽ bỏ mạng xã hội để bảo vệ quyền riêng tư?

38% người dùng sẽ bỏ mạng xã hội để bảo vệ quyền riêng tư?

Những lo ngại xung quanh việc rò rỉ dữ liệu đã khiến người dùng lo lắng hơn trong cách thức sử dụng thông tin cá nhân khi online. Báo cáo "Người dùng có tự "bán khống" quyền riêng tư của họ khi trực tuyến?" của hãng bảo mật Kaspersky vừa công bố cho biết, 38% người dùng sẵn sàng từ bỏ mạng xã hội để bảo vệ quyền riêng tư của họ trên Internet.