Dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất cho 3.274 lao động

Dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất cho 3.274 lao động

Do dịch bệnh COVID-19 bùng phát, kéo dài nên ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, xã hội của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Đến đầu tháng 9/2021 toàn tỉnh có 187 doanh nghiệp ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn ngừng hoạt động (nhiều đơn vị ngừng hoạt động từ năm 2020); 181 cơ sở hoạt động cầm chừng.
Số người tham gia BHXH bắt buộc giảm do dịch Covid-19

Số người tham gia BHXH bắt buộc giảm do dịch Covid-19

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết đến tháng 9/2020, toàn quốc có 14,56 triệu người tham gia BHXH bắt buộc. Để hoàn thành kế hoạch, từ nay đến cuối năm, ngành BHXH cả nước còn phải phát triển thêm 1,48 triệu người.
Tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đến hết tháng 12/2020

Tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đến hết tháng 12/2020

Tại Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 14/7/2020 về phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2020, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất trong thời gian tối đa 12 tháng với đơn vị, người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trước mắt là đến hết tháng 12/2020.
TP. Hồ Chí Minh: 53.000 lao động ngừng việc do dịch Covid-19

TP. Hồ Chí Minh: 53.000 lao động ngừng việc do dịch Covid-19

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP. Hồ Chí Minh ngày 18/6 cho biết, tính đến nay, cơ quan này đã xác nhận hồ sơ tạm hoãn đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất cho 258 doanh nghiệp với hơn 24.000 lao động trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tương ứng số tiền khoảng 81 tỷ đồng.