50 BHXH tỉnh, thành phố nhận hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất

Theo D.Thu/nld.com.vn

BHXH Việt Nam cho biết vừa nhận được báo cáo nhanh về tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong thời gian xảy ra dịch Covid-19, từ đầu tháng 5/2020 đến nay.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo báo cáo, tổng số thu BHXH, BHYT trong 2 tuần đạt hơn 6.000 tỉ đồng (giảm 31 tỷ đồng so với số thu cùng kỳ tháng trước); lũy kế từ đầu năm, tổng số thu BHXH, BHYT là gần 123.000 tỷ đồng, đạt 30,5% kế hoạch giao. Tổng số tiền còn phải thu là 27.400 tỷ đồng, chiếm 6,7% số phải thu (tăng 1,1% so với báo cáo kỳ trước).

50 BHXH tỉnh, thành phố nhận hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất  - Ảnh 1

Hiện có 50 BHXH tỉnh, thành phố nhận được hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất của đơn vị, doanh nghiệp (DN). Trong đó, có 963 đơn vị (tương ứng với 88.102 lao động) đã được phê duyệt hồ sơ tạm dừng đóng với số tiền ước khoảng 336 tỷ đồng.

Trước đó, thực hiện Chỉ thị số 11/CP-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 17/3 BHXH Việt Nam đã ban hành công văn hướng dẫn BHXH các địa phương thực hiện tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu BHXH các địa phương tiếp nhận, giải quyết ngay hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 6/2020 ngay khi nhận được hồ sơ đề nghị của DN và không tính lãi theo quy định. Trong trường hợp đến hết tháng 6/2020 mà dịch Covid-19 vẫn chưa giảm, nếu DN có đề nghị, kịp thời phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh, thành phố gửi BHXH Việt Nam xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 12/2020.

Hiện nay, tỉ lệ đóng vào các quỹ BHXH (ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất), BHYT và bảo hiểm thất nghiệp là 32% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng. Trong đó, đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất chiếm tỉ trọng lớn với tỉ lệ là 22%, trên 2/3 tổng số tiền đóng vào các quỹ.