Hanwha Life Việt Nam ra mắt ứng dụng mới dành riêng cho tư vấn tài chính

Hanwha Life Việt Nam ra mắt ứng dụng mới dành riêng cho tư vấn tài chính

Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam (Hanwha Life Việt Nam) vừa ra mắt ứng dụng mới dành riêng cho tư vấn tài chính - LIME Pro nhằm giải quyết bốn bài toán gồm: Quản lý công việc, quản lý nhân sự, quản lý khách hàng và tự động hoá quản lý tổng thể. Việc ra mắt ứng dụng mới này đánh dấu bước đầu cho tương lai số hoá lực lượng kinh doanh của Hanwha Life Việt Nam.
Những thủ đoạn mới của đối tượng cho vay “tín dụng đen”

Những thủ đoạn mới của đối tượng cho vay “tín dụng đen”

Thời gian qua, Công an TP. Hà Nội và nhiều địa phương liên tục tấn công các ổ nhóm hoạt động cho vay lãi nặng theo kiểu “tín dụng đen”. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân và những kẽ hở của luật pháp để hoành hành, khiến không ít người lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, nhà tan cửa nát...