Các doanh nghiệp bảo hiểm phải kiểm soát, giám sát quá trình tư vấn của đại lý

Các doanh nghiệp bảo hiểm phải kiểm soát, giám sát quá trình tư vấn của đại lý

Chia sẻ với Tạp chí Tài chính, ông Ngô Trung Dũng - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết, trong thời gian gần đây, phần lớn các vụ “lùm xùm” bảo hiểm đều liên quan đến sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư. Từ thực tế này, Lãnh đạo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam khuyến nghị, người tham gia bảo hiểm nên dành thời gian tìm hiểu kỹ về các sản phẩm trước khi ký giao kết hợp đồng bảo hiểm, để bảo vệ quyền lợi của chính mình.