[Video] Cách xử lý nhanh khi bị nhiễm độc thủy ngân

[Video] Cách xử lý nhanh khi bị nhiễm độc thủy ngân

Nhiễm độc thuỷ ngân có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ hô hấp, tuần hoàn, thần kinh,... của cơ thể, thậm chí có thể làm khuyết tật thai nhi. Vậy cần xử lý ra sao nếu bản thân và gia đình không may bị nhiễm độc?
Kinh nghiệm xây dựng nền kinh tế tuần hoàn và các điều kiện để chuyển đổi ở Việt Nam

Kinh nghiệm xây dựng nền kinh tế tuần hoàn và các điều kiện để chuyển đổi ở Việt Nam

Việc lựa chọn nền kinh tế tuần hoàn là yêu cầu tất yếu nhằm khắc phục hạn chế của mô hình tăng trưởng truyền thống, gắn với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, nền kinh tế tuần hoàn cũng đòi hỏi nhiều điều kiện khắt khe về thể chế, nguồn lực. Vì thế, việc nghiên cứu kinh nghiệm của các nước đi trước, chỉ ra những khó khăn, thuận lợi, từ đó soi chiếu vào Việt Nam, xác định các điều kiện để có thể chuyển đổi từ nền kinh tế tuyến tính sang nền kinh tế tuần hoàn là nội dung chủ yếu mà bài viết hướng đến.