Tuyên dương tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế

Tuyên dương tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế

Cục Thuế Bắc Ninh vừa tổ chức Hội nghị tuyên dương tổ chức và cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2020 và 2021. Đây là hoạt động thường xuyên được Cục Thuế Bắc Ninh tổ chức nhằm đề cao vai trò của người nộp thuế trong việc đóng góp vào NSNN, chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế, tuân thủ chính sách pháp luật thuế của người nộp thuế