Nhiều phương thức gian lận xuất xứ để lợi dụng hưởng thuế ưu đãi đặc biệt

Nhiều phương thức gian lận xuất xứ để lợi dụng hưởng thuế ưu đãi đặc biệt

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị Tuyên truyền pháp luật hải quan cho cộng đồng doanh nghiệp về các hành vi gian lận xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và chuyển tải bất hợp pháp vào sáng 20/12.