Cherry Trung Quốc nhập nhằng cherry Úc

Cherry Trung Quốc nhập nhằng cherry Úc

Từ tháng 5- 8 là thời điểm cherry Mỹ và Trung Quốc vào mùa thu hoạch. Tận dụng mùa vụ này, cherry Trung Quốc cũng tràn ngập thị trường Việt Nam.