Hiệu quả cao từ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Hiệu quả cao từ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Trong thời gian qua, Cục Hải quan Quảng Ninh luôn là một trong những đơn vị đi đầu trong việc phát triển, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), góp phần quan trọng vào công tác cải cách thủ tục hành chính (CCHC), hiện đại hóa hải quan, tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua địa bàn.