VIB huy động thành công 260 triệu USD khoản vay hợp vốn quốc tế từ các định chế tài chính

VIB huy động thành công 260 triệu USD khoản vay hợp vốn quốc tế từ các định chế tài chính

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng Quốc tế (VIB) công bố thỏa thuận khoản vay hợp vốn trị giá 260 triệu USD nhằm tăng cường khả năng tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), cá nhân kinh doanh, đồng thời đẩy mạnh tài trợ vốn mua, sửa chữa nhà cho khách hàng cá nhân.