Tỷ giá USD/VND tăng tuần thứ 9 liên tiếp

Tỷ giá USD/VND tăng tuần thứ 9 liên tiếp

Chỉ số đo lường sức mạnh đồng USD (DXY) có tuần tăng thứ 9 liên tiếp trên thị trường quốc tế, kéo theo tỷ giá USD/VND tăng mạnh liên tục trong hơn 2 tháng qua.