VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: ỦY BAN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

[Infographic] Cơ cấu nhân sự Ủy ban Chính sách Tiền tệ của Ngân hàng Anh

[Infographic] Cơ cấu nhân sự Ủy ban Chính sách Tiền tệ của Ngân hàng Anh

Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) của Ngân hàng Anh thường gồm 9 thành viên (tính cả Thống đốc). Chính sách được quyết định theo đa số. Nếu số thành viên là số chẵn và số phiếu ngang nhau thì Thống đốc là người có lá phiếu quyết định.