Nền kinh tế phục hồi nhanh và đạt được những kết quả khá toàn diện

Nền kinh tế phục hồi nhanh và đạt được những kết quả khá toàn diện

Sáng 22/5, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã trình bày Báo cáo thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN những tháng đầu năm 2023.
Ủy ban Kinh tế lấy ý kiến dự án Luật Dầu khí (sửa đổi)

Ủy ban Kinh tế lấy ý kiến dự án Luật Dầu khí (sửa đổi)

Ngày 2/8, tại TP. Đà Nẵng, Ủy ban Kinh tế đã phối hợp với Bộ Công thương tổ chức hội thảo lấy ý kiến về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Tư tới.
Quốc hội tán thành với sự cần thiết sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm

Quốc hội tán thành với sự cần thiết sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm

Trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh khẳng định, Ủy ban Kinh tế tán thành với sự cần thiết sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, đồng thời, đánh giá cao việc Hồ sơ dự án Luật đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, đầy đủ, đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Xây dựng các kịch bản tăng trưởng GDP trong năm 2022, không để lỡ nhịp hồi phục sau đại dịch

Xây dựng các kịch bản tăng trưởng GDP trong năm 2022, không để lỡ nhịp hồi phục sau đại dịch

Sáng ngày 20/10, trình bày Báo cáo thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển KT - XH năm 2022, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh khẳng định, báo cáo của Chính phủ đã tiếp thu tối đa các ý kiến của các cơ quan của Quốc hội; thể hiện sự chủ động, công tác phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan của Chính phủ và Quốc hội.