Xây dựng các kịch bản tăng trưởng GDP trong năm 2022, không để lỡ nhịp hồi phục sau đại dịch

Việt Hoàng

Sáng ngày 20/10, trình bày Báo cáo thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển KT - XH năm 2022, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh khẳng định, báo cáo của Chính phủ đã tiếp thu tối đa các ý kiến của các cơ quan của Quốc hội; thể hiện sự chủ động, công tác phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan của Chính phủ và Quốc hội.

Toàn cảnh ngày làm việc thứ nhất của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.
Toàn cảnh ngày làm việc thứ nhất của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Trình bày Báo cáo Thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh khẳng định, Ủy ban Kinh tế cơ bản nhất trí với nhiều nội dung theo Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021.

Báo cáo của Chính phủ được thực hiện công phu, chi tiết; các nhận định, đánh giá bám sát Nghị quyết số 124/2020/QH14 về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021, các nghị quyết khác của Quốc hội có liên quan và sát với tình hình thực tế hiện nay. Báo cáo đã tiếp thu tối đa các ý kiến của các cơ quan của Quốc hội; thể hiện sự chủ động, công tác phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan của Chính phủ và Quốc hội.

Báo cáo thẩm tra nhấn mạnh trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, với chủ trương nhất quán không đánh đổi môi trường, sức khỏe và tính mạng của người dân lấy tốc độ tăng trưởng kinh tế, nhiều chính sách, giải pháp đã được ban hành cả trong ngắn hạn và dài hạn nhằm ứng phó với dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động và các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra các Báo cáo của Chính phủ. 
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra các Báo cáo của Chính phủ. 

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện quyết liệt, toàn diện, kịp thời; chủ động đẩy mạnh ngoại giao vắc xin, thuốc điều trị; các bệnh viện dã chiến, các trung tâm hồi sức tích cực đã nhanh chóng được thành lập, đáp ứng yêu cầu cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cơ quan chức năng liên quan đã thực hiện cơ cấu lại, gia hạn nợ, miễn, giảm lãi suất tín dụng; miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế; giảm giá điện, tiền điện, cước viễn thông, giá nước sạch...; hỗ trợ trực tiếp tiền, gạo, thực phẩm cho người dân, người lao động.

Các cơ quan, cả Trung ương và địa phương, đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu như y tế, quân đội, công an... đã nỗ lực ở mức cao nhất góp phần thực hiện tốt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch. Nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo đã được triển khai, phát huy hiệu quả tại một số địa phương; sáng kiến "vùng xanh" với phương châm lấy xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sĩ”, theo phương thức tự quản đã phát huy sức mạnh từ cộng đồng, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân đối với xã hội...

Bên cạnh đó, theo Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, có thể kể đến những điểm sáng, nổi bật trong điều hành kinh tế vĩ mô năm 2021. Đó là: kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, bình quân 9 tháng tăng 0,88%; CPI bình quân 9 tháng tăng 1,82%, cả năm ước tăng dưới 4%, đạt mục tiêu đề ra; cơ bản bảo đảm nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh và thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khác; dự kiến cả năm 2021, có 8/12 chỉ tiêu đạt mục tiêu kế hoạch đề ra...

Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cũng đề nghị Chính phủ đánh giá kỹ hơn về chiến lược ứng phó dịch bệnh gắn với hỗ trợ, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế ở cấp độ quốc gia và địa phương còn hạn chế; tỷ lệ giải ngân một số gói hỗ trợ đạt thấp; còn hạn chế, bất cập và chưa kịp thời với một số đối tượng; phân bổ, giải ngân đầu tư công rất chậm... Cần bổ sung đầy đủ hơn các nguồn lực từ ngân sách trung ương, các khoản đóng góp xã hội khác cho công tác phòng, chống dịch để phân tích, đánh giá kỹ hơn quy mô, mức độ phù hợp của các gói hỗ trợ, làm cơ sở hoạch định chính sách cho giai đoạn tới...

Bên cạnh đó, công tác phòng, chống dịch vẫn còn tình trạng lơ là, chủ quan, sợ chịu trách nhiệm ở một số nơi; việc áp dụng các biện pháp cách ly, phong tỏa, hạn chế di chuyển, công tác phối hợp tại một số địa phương còn lúng túng, cứng nhắc, thiếu tính đồng bộ, chưa được điều chỉnh kịp thời...

Về Kế hoạch phát triển KT - XH năm 2022, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đồng tình với mục tiêu tổng quát theo Báo cáo của Chính phủ. Theo đó, phải “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của nhân dân”, cùng với “tận dụng tốt các cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển KT-XH với các giải pháp tổng thể”. Tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao tính tự chủ, khả năng chống chịu, thích ứng của nền kinh tế; ưu tiên rà soát, hoàn thiện về thể chế và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Nhấn mạnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Ủy ban Kinh tế cho rằng bên cạnh đặt chỉ tiêu cao để phấn đấu Chính phủ cần cân nhắc tính khả thi khi thực hiện mục tiêu GDP tăng 6-6,5% trong cả năm 2022; bảo đảm gắn chặt với việc xây dựng và thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế đã được Quốc hội yêu cầu xây dựng tại Nghị quyết số 16/2021/QH15 về kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025.

Đồng thời, Chính phủ cần nghiên cứu xây dựng các kịch bản tăng trưởng GDP trong năm 2022, căn cứ diễn biến của dịch COVID-19 để đưa ra các mục tiêu, chỉ tiêu cùng các giải pháp phù hợp. Chính phủ tiếp tục bám sát tình hình thực tiễn, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, chủ động xây dựng các kịch bản, chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra, không để lỡ nhịp hồi phục sau đại dịch...

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ xây dựng lộ trình phù hợp cho việc mở cửa trở lại nền kinh tế, xây dựng điều kiện và quy định cụ thể về việc mở cửa cho từng địa bàn, lĩnh vực với đối tượng cá nhân và tổ chức kinh tế, tùy thuộc vào độ bao phủ vắc xin, khả năng ứng phó, kiểm soát dịch bệnh, theo tinh thần phải đáp ứng yêu cầu an toàn lên hàng đầu, tuyệt đối không chủ quan, nóng vội...