Sau 5 năm về “siêu ủy ban”, 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoạt động thế nào?

Sau 5 năm về “siêu ủy ban”, 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoạt động thế nào?

Sau khi được chuyển giao từ các bộ về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển liên tục, ổn định. So với năm 2018, đến nay, tổng vốn chủ sở hữu hợp nhất của 19 doanh nghiệp đã tăng thêm hơn 150 nghìn tỷ đồng, tổng tài sản tăng hơn 130 nghìn tỷ đồng.
Sự thành lập "siêu uỷ ban" đã nêu bật vai trò dẫn dắt của Nhà nước tại 19 tập đoàn, tổng công ty

Sự thành lập "siêu uỷ ban" đã nêu bật vai trò dẫn dắt của Nhà nước tại 19 tập đoàn, tổng công ty

Chiều 29/9/2023, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Uỷ ban) tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 5 năm của Ủy ban kể từ khi Chính phủ ban hành Nghị định số 131/2018/NĐ-CP ngày 29/9/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban.
Phát huy vai trò của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ

Phát huy vai trò của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ

Các doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp quản lý đang ngày càng thể hiện rõ vai trò quan trọng trong giữ vững các cân đối lớn của nền kinh tế, góp phần thực hiện chủ trương, đường lối phát triển kinh tế do Đảng và Nhà nước đề ra. Hoạt động của các doanh nghiệp ngày càng hiệu quả, đầu tư có trọng điểm, có tính lan tỏa, dẫn dắt các doanh nghiệp khác phát triển.
Tổng doanh thu 6 tháng của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đạt 580.490 tỷ đồng

Tổng doanh thu 6 tháng của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đạt 580.490 tỷ đồng

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, mặc dù chịu nhiều tác động bất lợi từ tình hình kinh tế, có doanh nghiệp bị lỗ, giảm vốn chủ sở hữu, song các tập đoàn, tổng công ty có vốn nhà nước đã nỗ lực vượt khó, triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.
19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước giải ngân vốn đầu tư đạt 59.500 tỷ đồng

19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước giải ngân vốn đầu tư đạt 59.500 tỷ đồng

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, nửa đầu năm 2023, 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước giải ngân vốn đầu tư đạt 59.500 tỷ đồng. Trong đó, phải kể đến kết quả giải ngân tích cực tại một số tập đoàn, tổng công ty như: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)...
SCIC nộp ngân sách nhà nước 2.500 tỷ đồng

SCIC nộp ngân sách nhà nước 2.500 tỷ đồng

Tính đến hết tháng 6/2022, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) có tổng doanh thu ước đạt 4.915 tỷ đồng, bằng 62,26% so với kế hoạch năm 2022; lợi nhuận trước thuế lũy kế ước đạt 3.511 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước là 2.508 tỷ đồng.