Startup và khả năng ứng phó

Startup và khả năng ứng phó

Sụt giảm doanh thu, dòng tiền về chậm…, đại dịch Covid-19 đã giáng đòn chí mạng vào nỗ lực huy động vốn của các startup Đông Nam Á.