Phát huy vai trò của báo chí trong truyền thông chính sách

Phát huy vai trò của báo chí trong truyền thông chính sách

Theo TS. Lê Vệ Quốc - Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp), truyền thông chính sách pháp luật từ sớm, từ xa ngay từ khâu dự thảo, nhằm bảo đảm, phát huy quyền làm chủ của người dân trong xây dựng và ban hành chính sách, pháp luật để nội dung chính sách, pháp luật thực sự thể hiện ý chí của Nhân dân xuất phát từ nhu cầu...