Gỡ khó về vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Gỡ khó về vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, 6 tháng qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, số doanh nghiệp (DN) tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 29.200 đơn vị, tăng 38,2% so với cùng kỳ năm trước.