Các mức xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Trang Phạm

Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, trong đó quy định rõ các mức phạt cụ thể đối với các hành vi như: Thải rác thải trái quy định về bảo vệ môi trường; vận chuyển vật liệu để rơi vãi ra môi trường; không phân loại chất thải rắn sinh hoạt...

Các mức xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường - Ảnh 1