Việt Nam - Nhật Bản ký kết 3 văn kiện quan trọng trị giá 440 triệu USD

Việt Nam - Nhật Bản ký kết 3 văn kiện quan trọng trị giá 440 triệu USD

Ngày 21/5/2023, tại Hiroshima (Nhật Bản), Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã ký kết 3 văn kiện trao đổi có tổng trị giá gần 61 tỷ Yên, tương đương khoảng 440 triệu USD. Chia sẻ về các văn kiện vừa được ký kết, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ triển khai các khoản vay thuộc Chương trình ODA thế hệ mới trong thời gian tới.