Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Lào giữ vững đà tăng

Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Lào giữ vững đà tăng

Theo Thương vụ Việt Nam tại Lào, tổng kết 7 tháng năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam-Lào đạt gần 949 triệu USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu đạt gần 363 triệu USD (giảm 1,6%); nhập khẩu đạt gần 586 triệu USD (tăng 48,2%).