Vietcombank Lào ký hợp đồng tín dụng với AEON Lào

Vietcombank Lào ký hợp đồng tín dụng với AEON Lào

Mới đây, Ngân hàng TNHH Ngoại thương Việt Nam tại Lào (Vietcombank Lào) đã ký kết hợp đồng tín dụng giữa Vietcombank Lào và công ty AEON Leasing Service (Lao) Company Limited (AEON Lào). Buổi lễ ký kết diễn ra tuân thủ theo các quy tắc về giãn cách xã hội trong giai đoạn hiện tại của Chính phủ Lào.