Adavigo trở thành thành viên, nhà tài trợ của Vietnam MICE Club

Adavigo trở thành thành viên, nhà tài trợ của Vietnam MICE Club

Chiều ngày 1/4/2022, tại Hà Nội, Adavigo - Một trong những đơn vị du lịch hàng đầu Việt Nam đã tham gia “Sự kiện ra mắt Câu lạc bộ Du lịch MICE Việt Nam” với tư cách thành viên và là Nhà tài trợ trong sự kiện ra mắt của Câu lạc bộ.