VN - Index khả năng ít sóng lớn trong quý II

VN - Index khả năng ít sóng lớn trong quý II

Nếu như việc đường cong lợi suất trái phiếu đảo ngược được nhắc lại đã ảnh hưởng tiêu cực lên TTCK tháng 3, thì quý II yếu tố tiêu cực khả năng sẽ thuyên giảm dần.