Phân bổ vốn cho những dự án đủ điều kiện, có khả năng giải ngân

Phân bổ vốn cho những dự án đủ điều kiện, có khả năng giải ngân

Liên quan đến Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội đề nghị Chính phủ cân nhắc việc phân bổ nguồn vốn, cần căn cứ trên cơ sở đánh giá kỹ lưỡng về tiến độ giải ngân thực tế của từng bộ, ngành, địa phương để đề xuất phân bổ vốn cho những dự án đủ điều kiện, có khả năng giải ngân, bảo đảm tính khả thi, tránh tình trạng không giải ngân được hết.