Phân bổ vốn cho những dự án đủ điều kiện, có khả năng giải ngân

PV.

Liên quan đến Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội đề nghị Chính phủ cân nhắc việc phân bổ nguồn vốn, cần căn cứ trên cơ sở đánh giá kỹ lưỡng về tiến độ giải ngân thực tế của từng bộ, ngành, địa phương để đề xuất phân bổ vốn cho những dự án đủ điều kiện, có khả năng giải ngân, bảo đảm tính khả thi, tránh tình trạng không giải ngân được hết.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: quochoi.vn
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 5, tại phiên họp toàn thể ở hội trường chiều ngày 23/5, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh đã trình bày Báo cáo thẩm tra về việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH; giao, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn (KHĐTCTH) vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia.

Trong đó, về giao danh mục, mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH (đợt 3), Ủy ban Tài chính ngân sách nhất trí việc rà soát, bố trí vốn đối với các dự án đã đủ thủ tục đầu tư, bảo đảm nguyên tắc theo quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội. Đa số ý kiến Ủy ban Tài chính Ngân sách kiến nghị Chính phủ rà soát, hoàn thiện danh mục nhiệm vụ, dự án được phân bổ vốn, bảo đảm đúng thời hạn thực hiện và giải ngân vốn của Chương trình theo quy định của Nghị quyết số 43.

Về khả năng giải ngân vốn của Chương trình, Uỷ ban Tài chính Ngân sách đề nghị Chính phủ cân nhắc việc phân bổ nguồn vốn, cần căn cứ trên cơ sở đánh giá kỹ lưỡng về tiến độ giải ngân thực tế của từng bộ, ngành địa phương để đề xuất phân bổ vốn cho những dự án đủ điều kiện, có khả năng giải ngân, bảo đảm tính khả thi, tránh tình trạng không giải ngân được hết.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày báo cáo thẩm tra.
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày báo cáo thẩm tra.

Cho ý kiến về phân bổ, giao KHĐTCTH nguồn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025, Ủy ban Tài chính Ngân sách nhất trí với đề xuất của Chính phủ, trình Quốc hội phân bổ kế hoạch vốn cho các dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư, bảo đảm nguyên tắc, tiêu chí theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị quyết của Quốc hội. Ủy ban Tài chính Ngân sách nhất trí giao Chính phủ bố trí 1.000 tỷ đồng sau khi được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XV.

Chủ nhiệm Lê Quang Mạnh cũng cho biết, Ủy ban Tài chính, Ngân sách nhất trí đề xuất của Chính phủ, trình Quốc hội cho phép điều chỉnh KHĐTCTH vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Đối với 87.359,227 tỷ đồng KHĐTCTH vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 cho 04 nhiệm vụ, 182 dự án đã đáp ứng đủ điều kiện, Ủy ban Tài chính, Ngân sách nhất trí với đề xuất của Chính phủ, đồng thời đề nghị điều chỉnh giảm 24.594,3 tỷ đồng KHĐTCTH vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 của Bộ Giao thông vận tải để điều chỉnh tăng KHĐTCTH vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương.

Về phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2023 của CTMTQG, Chính phủ kiến nghị phân bổ 1.208,188 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn năm 2023 còn lại của CTMTQG. Đa số ý kiến Ủy ban Tài chính Ngân sách nhất trí trình Quốc hội phương án phân bổ số vốn này. Tuy nhiên, Uỷ ban Tài chính Ngân sách đề nghị Chính phủ rút kinh nghiệm, phân bổ vốn sớm để có cơ sở thực hiện, đảm bảo khả năng giải ngân sớm.

Về việc điều hòa linh hoạt giữa KHĐTCTH giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh đề nghị Chính phủ tiếp tục quyết liệt triển khai thực hiện, bảo đảm đúng thời hạn thực hiện và giải ngân vốn của Chương trình theo quy định của Nghị quyết số 43, Luật Đầu tư công và đánh giá kỹ lưỡng tình hình thực hiện, các khó khăn, vướng mắc.

Trong trường hợp cấp bách cần thiết cần điều hòa linh hoạt giữa KHĐTCTH giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo quy định Nghị quyết số 43/2022/QH15.