Công nghiệp chế biến, chế tạo hút mạnh dòng vốn FĐI

Công nghiệp chế biến, chế tạo hút mạnh dòng vốn FĐI

Theo số liệu vừa công bố của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến ngày 20/2/2023, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp ước đạt gần 3,1 tỷ USD. Trong đó, ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo đã đón nhận tới 70,1% tổng vốn đầu tư đăng ký.