Công nghiệp chế biến, chế tạo hút mạnh dòng vốn FĐI

Việt Hoàng

Theo số liệu vừa công bố của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến ngày 20/2/2023, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp ước đạt gần 3,1 tỷ USD. Trong đó, ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo đã đón nhận tới 70,1% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Theo lý giải của Tổng cục Thống kê, lượng vốn FDI đổ vào Việt Nam trong 2 tháng đã giảm tới 38% so với cùng kỳ năm 2022 là do vốn FDI điều chỉnh giảm mạnh, vốn đầu tư đăng ký mới và vốn góp mua cổ phần không đủ bù đắp cho sự sụt giảm này.

Cụ thể, số liệu thống kê cho thấy, 2 tháng đầu năm đã có 261 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 1,76 tỷ USD, tăng gần 2,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Có 440 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, tổng giá trị vốn góp đạt gần 797,9 triệu USD, tăng 3,7% so với cùng kỳ 2022.

Tuy nhiên, lại có đến 133 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt gần 535,4 triệu USD, giảm 85,1% so với cùng kỳ.

Tổng cục Thống kê cũng cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2023, đã có 51 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam; trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 978,4 triệu USD, chiếm gần 31,6% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Đài Loan đứng thứ hai với gần 407,1 triệu USD, chiếm 13,1% tổng vốn đầu tư; Hà Lan đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 369 triệu USD, chiếm hơn 11,9% tổng vốn đầu tư…

39 tỉnh, thành phố trên cả nước tiếp nhận vốn đầu tư vào. Trong đó, Bắc Giang dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 824,3 triệu USD, chiếm hơn 26,6% tổng vốn đầu tư đăng ký; TP. Hồ Chí Minh xếp thứ hai với 103 dự án mới, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 369,1 triệu USD, chiếm hơn 11,9% tổng vốn đầu tư cả nước; Tiếp theo lần lượt là Bình Dương, Quảng Ninh, Đồng Nai…

Theo Tổng cục Thống kê, 2 tháng đầu năm 2023 lượng vốn FDI "đổ dồn" vào 17 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 2,17 tỷ USD, chiếm 70,1% tổng vốn đầu tư đăng ký; Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư gần 396,9 triệu USD, chiếm hơn 12,8% tổng vốn đầu tư đăng ký...

Bên cạnh đó, nếu xét về số lượng dự án mới, ngành công nghiệp chế biến chế tạo cũng dẫn đầu chiếm gần 30% và số lượng dự án điều chỉnh vốn chiếm 63,9% tổng vốn đăng ký.

Cũng trong khoảng thời gian này, xuất khẩu (kể cả dầu thô) của khu vực FDI ước đạt hơn 38,4 tỷ USD, giảm 5,3% so với cùng kỳ, chiếm 76,7% kim ngạch xuất khẩu. Nếu không kể dầu thô ước đạt gần 38,1 tỷ USD, giảm 5,5% so với cùng kỳ, chiếm gần 76% kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu của khu vực FDI ước đạt hơn 33 tỷ USD, cũng giảm 10,9% so cùng kỳ, chiếm 67,5% kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Như vậy, trong 02 tháng đầu năm 2023, khu vực FDI đã xuất siêu gần 5,4 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu hơn 5 tỷ USD không kể dầu thô.